samen het nieuwe verhaal vertellen

opdrachtgever: Plastic Soup Surfer / Merijn Tinga

Soms is de vraag van een opdrachtgever zo urgent en inspirerend, dat een compleet collectief direct in actie komt om in sneltreinvaart een goede campagne te bedenken én uit te voeren. Dit was het geval bij ‘Plastic Soup Surfer’ Merijn Tinga, die de hulp inschakelde van Lemon Creatives voor zijn nieuwe initiatief ‘Plastic Avengers’. We hadden een maand de tijd, tot aan het moment dat eurocommissaris Frans Timmermans naar Leiden kwam om een website + campagne te lanceren. Ready? Set? Go!

Plastic Avengers

Hoe verander je het verhaal?

De uitdaging bestond eruit dat we het complexe, meerlaagse narratief van plastic productie, consumptie, vervuiling en recycling moesten destilleren tot ‘hapklare brokken’, waaruit een duidelijke boodschap kon worden opgesteld. Die boodschap zou uiteindelijk ‘unite against plastic pollution’ worden. Maar dat was niet eenvoudig, omdat het tot dan geldende verhaal – dat je zonder na te denken oneindig veel plastic kunt blijven produceren – diepgeworteld zit in ons denken.

Een ongemakkelijke waarheid

Gelukkig begonnen we niet op nul. Sterker nog, de succesvolle Plastic Avengers bijeenkomst op 8 februari 2019 leverde een ambitieus manifest op, ondertekend door heel veel partijen, waaronder WWF en Greenpeace. Alle neuzen dezelfde kant op. In het document wordt een nieuwe kijk op plastic gepropageerd, een gezamenlijke visie (unite against…) die het narratief van plastic 180 graden moet doen draaien. Merijn Tinga legde Lemon Creatives in een tweetal bijeenkomsten uit waar de focus moest komen te liggen, nu dat manifest eenmaal gereed was.

Houd. Het. Simpel.

Met het manifest als onderlegger was onze opdracht: maak een aansprekende, heldere onepager (website), waarop de 5 belangrijkste aspecten van het document duidelijk worden gepresenteerd aan de doelgroep: de industrie, bestuurders, politici en andere stakeholders. Die vijf aspecten vertaalden we naar vijf calls-to-action, gekoppeld aan vijf iconen. Own-up. Reduce. Be Good. Keep it Simple. Keep track. We bouwden in record-tempo een website. We creëerden een heldere beeldtaal. En dat alles op basis van goede brainstorms, catchy copywriting en next-level storytelling. En Frans Timmermans? Die kwam, zag, en lanceerde.

Merijn Tinga

Heel blij! Deze campagne heeft precies de juiste toon en uitstraling waar we naar op zoek waren. Hier kunnen we super mee voor de dag komen!

Benieuwd wat wij
voor jullie organisatie
kunnen betekenen?